Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ SELF TEST


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι μαθητές, γονείς  θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

self-test
Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Οι μαθητές self test προ Τρίτης και Παρασκευής.

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα και οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος, δηλαδή την Τρίτη και την Παρασκευή. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self- testing.gov.gr,  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  ( gov.gr-ΕΨΠ ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία << Σχολική Κάρτα για COVID-19>>, στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 ( Α΄ 184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου