Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Διαδικασία δήλωσης αποτελέσματος SelfTest μαθητών/τριών από 1η Νοεμβρίου 2021

 

 

Αγαπητοί γονείς ,κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Νοεμβρίου το ΥΠΑΙΘ( σύμφωνα με την εγκύκλιο  με αρ πρ:126523/ΓΔ4/07-10-2021)θα θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα edupass.gov.gr  και αλλάζει η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές .Ο διευθυντής κάθε σχολείου θα έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώνει ότι μέσα στη σχολική μονάδα βρίσκονται μόνο μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για φυσική παρουσία στο σχολείο και τηρούν τα απαραίτητα για τον κορονοϊό υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών  που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας ,δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής θα  επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ΕιδικήςΑγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση SelfTest Μαθητών/τριών - Έκδοση Σχολικής Κάρτας γιαCOVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.(taxisnet),και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών   θα δηλωθεί  για τελευταία φορά - στην πλατφόρμα  self-testing.gov.gr . Α) Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και Β) σε περίπτωση που υπόχρεοι υποβάλλονται σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), η δήλωση πρέπει να γίνεται όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιαστεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr   πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα προ Τρίτης και Παρασκευής,(Δευτέρα και Πέμπτη)